Bergmaterial

Vår bergtäkt ligger i Hökhult, mellan Lenhovda och Åseda. Här bedriver vi sprängning, krossning och sortering av stenmaterial.

 

Berget består av porfyr, en mycket hård och tät vulkanisk bergart som med fördel används vid asfaltsbeläggning på hårt trafikerade vägar, men fungerar även ypperligt på traditionella områden så som skogsvägar, dräneringar, grunder och infiltrationer.

 

Berget har ingått i företaget sedan början av 1990-talet och utgör idag en stor del av verksamheten. Vi levererar ett 20-tal olika stensorter till kunder i hela södra Sverige.

 

Kronqvists Åkeri utför ett par sprängningar om året och har tillstånd för produktion av 350,000 ton årligen.