Bergmaterial

Vår bergtäkt ligger i Hökhult, mellan Lenhovda och Åseda. Här bedriver vi sprängning, krossning och sortering av stenmaterial. Berget består av porfyr, en hård och tät vulkanisk bergart som används av asfaltsverk vid asfaltsbeläggning samt skogsvägar.

 

Berget har ingått i företaget sedan början av 1990-talet och utgör idag en stor del av verksamheten. Vi levererar ett 10-15-tal olika stensorter till hela södra sverige.

 

Kronqvists Åkeri utför ett par sprängningar om året och har tillstånd för produktion av 350,000 ton årligen.