Tjänster

Vi utför det mesta inom Mark och Anläggningsentreprenader. Med hjälp av en bred Maskinpark och kunnig samt erfaren personal gör vi bland annat:

 

  • Nybrytning, underhåll och reperationer av skogsvägar
  • Vatten & Avlopp
  • Grundarbeten till fastigheter
  • Schaktning
  • Anläggning av industritomter och dammar m.m.
  • Ridbanor/paddockar
Mark & Anläggning

Vi har väletablerade kontakter med många samarbetspartners som vi anlitar
regelbundet för deras kompetens och möjlighet att lösa kunders problem. Våra
uppdragsgivare är allt ifrån privatpersoner, industri, kommuner, myndigheter,
skogsägare, företag till asfaltsverk.

 

Vi samarbetar med Ederfors åkeri, Uppvidinge LBC, Gurras gräv och Rehns Schakt & skog.