Tjänster

Vi utför det mesta inom Mark och Anläggningsentreprenader. Med hjälp av en bred Maskinpark och kunnig och erfaren personal gör vi bland annat

 

  • Nybrytning, underhåll och reperationer av skogsvägar
  • Vatten & Avlopp
  • Grundarbeten till fastigheter
  • Schaktning
  • Anläggning av industritomter och dammar m.m
Mark & Anläggning

 Vi har väletablerade kontakter med många samarbetspartners som vi anlitar regelbundet för deras kompetens och möjlighet att lösa kunders problem. Våra uppdragsgivare är allt ifrån privatpersoner, industri, kommuner, myndigheter, skogsägare, företag till asfaltsverk.